Seroloji Nedir?

1498070-10152072247928394-442260304-o33429109

Seroloji veya diğer adıyla serum bilimi, virüs, bakteri veya parazit gibi bir mikroorganizmaya karşılık vücudun geliştirebileceği antikorların varlığını araştıran bir tıp bilimidir.

Seroloji Nedir?

Seroloji veya diğer adıyla serum bilimi, virüs, bakteri veya parazit gibi bir mikroorganizmaya karşılık vücudun geliştirebileceği antikorların varlığını araştıran bir tıp bilimidir. Eğer vücutta herhangi bir enfeksiyon şüphesi varsa, mutlaka seroloji testleri yapılmalıdır. Adli seroloji bilimi ise bir suçun ortaya çıkartılması için kan, gözyaşı, mide öz suyu, lenf sıvısı, semen, ter, tükürük, idrar, gaita gibi tüm vücut salgı ve sıvıları ile dokularına çeşitli biyokimyasal testlerin uygulanmasıdır.

 

SERUM NEDİR?

 

Kan damardan bir santrifüj tüpüne alındığında bir süre bekletilir. Bu bekleme süreci sonunda kanın pıhtı kısmı dibe çökerken, serum kısmı üste çıkar. Seroloji testlerinin yapıldığı serum kısmı, kanın üstte kalan kısmıdır. Seroloji testi yapılırken seruma bilinen antikorlar verilerek, bunlara karşı oluşması gereken antikorlar aranır ve bu şekilde mikroorganizmaların yarattığı hastalıklar bulunmaya çalışılır.

 

SEROLOJİ TESTLERİNDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

 

Bir virüsun tanımlanabilmesi için seroloji dışında yapılan testler çok uzun sürede sonuç verir. Kan ise vücutta bir enfeksiyon olup olmadığı ifade eden en basit vücut sıvısıdır. Seroloji biliminde serumları incelemek için pek çok teknik gerektirir. Normal kan testlerinden farklı olarak seroloji kan testlerinde ELISA, aglutinasyon reaksiyonu, RIA, komplement birleşmesi reaksiyonu, floresan antikor tekniği ve presipitasyon reaksiyonu gibi test yöntemleri kullanılmaktadır.

 

AGLUTİNASYON TESTİ NEDİR?

 

Aglutinasyon testinde bakteri, lökosit veya eritrosit gibi hücrelerde bulunan antijenler ile vücudun kendi antikorların birleşmesi araştırılır. Eğer serumda antikor oluşursa test pozitiftir.

 

KOMPLEMAN BİRLEŞMESİ REAKSİYONU NEDİR?

 

Kompleman birleşmesi reaksiyonunda; bilinen bir antijene karşı antikor aranması veya bilinen bir antikor kullanılarak, etken antijenin aranması amacıyla yapılan seroloji testlerinde kompleman sistemi kullanılarak serumdaki bağışıklık sistemini düzenleyen proteinlerin aranması için uygulanan deneylerdir.

 

FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ

 

Floresan antikor tekniği; serumda uygulanan antijen ile antikor birleşmesi olayının immunfloresan mikroskoplarda görünür hale gelmesi için, floresan veren bazı özel boyalarla renklendirilmesi esasına dayanan ve böylece hastalık etkeninin araştırılmasının amaçlandığı deneylerdir.

 

ELISA

 

Güvenirliliği yüksek seroloji testlerindendir. ELISA tetinde antijen ile antikor birleşmesinde bir enzim bağlanarak, bu enzimin aktivitesi ölçülmekte ve bu şekilde etkenin durumu ile ilgili karar verilmektedir. Tam tersi olarak bilinen bir antikora karşı antijen de ELISA testlerinde aranabilmektedir.

Related Topics
Author
By
@
Related Posts

Seroloji Nedir?

1498070-10152072247928394-442260304-o33429109 Temmuz 23rd, 2016

Seroloji veya diğer adıyla serum bilimi, virüs, bakteri veya parazit gibi bir mikroorganizmaya karşılık vücudun geliştirebileceği antikorların varlığını araştıran bir tıp bilimidir.

Seroloji Nedir?

Seroloji veya diğer adıyla serum bilimi, virüs, bakteri veya parazit gibi bir mikroorganizmaya karşılık vücudun geliştirebileceği antikorların varlığını araştıran bir tıp bilimidir. Eğer vücutta herhangi bir enfeksiyon şüphesi varsa, mutlaka seroloji testleri yapılmalıdır. Adli seroloji bilimi ise bir suçun ortaya çıkartılması için kan, gözyaşı, mide öz suyu, lenf sıvısı, semen, ter, tükürük, idrar, gaita gibi tüm vücut salgı ve sıvıları ile dokularına çeşitli biyokimyasal testlerin uygulanmasıdır.

 

SERUM NEDİR?

 

Kan damardan bir santrifüj tüpüne alındığında bir süre bekletilir. Bu bekleme süreci sonunda kanın pıhtı kısmı dibe çökerken, serum kısmı üste çıkar. Seroloji testlerinin yapıldığı serum kısmı, kanın üstte kalan kısmıdır. Seroloji testi yapılırken seruma bilinen antikorlar verilerek, bunlara karşı oluşması gereken antikorlar aranır ve bu şekilde mikroorganizmaların yarattığı hastalıklar bulunmaya çalışılır.

 

SEROLOJİ TESTLERİNDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIR?

 

Bir virüsun tanımlanabilmesi için seroloji dışında yapılan testler çok uzun sürede sonuç verir. Kan ise vücutta bir enfeksiyon olup olmadığı ifade eden en basit vücut sıvısıdır. Seroloji biliminde serumları incelemek için pek çok teknik gerektirir. Normal kan testlerinden farklı olarak seroloji kan testlerinde ELISA, aglutinasyon reaksiyonu, RIA, komplement birleşmesi reaksiyonu, floresan antikor tekniği ve presipitasyon reaksiyonu gibi test yöntemleri kullanılmaktadır.

 

AGLUTİNASYON TESTİ NEDİR?

 

Aglutinasyon testinde bakteri, lökosit veya eritrosit gibi hücrelerde bulunan antijenler ile vücudun kendi antikorların birleşmesi araştırılır. Eğer serumda antikor oluşursa test pozitiftir.

 

KOMPLEMAN BİRLEŞMESİ REAKSİYONU NEDİR?

 

Kompleman birleşmesi reaksiyonunda; bilinen bir antijene karşı antikor aranması veya bilinen bir antikor kullanılarak, etken antijenin aranması amacıyla yapılan seroloji testlerinde kompleman sistemi kullanılarak serumdaki bağışıklık sistemini düzenleyen proteinlerin aranması için uygulanan deneylerdir.

 

FLORESAN ANTİKOR TEKNİĞİ

 

Floresan antikor tekniği; serumda uygulanan antijen ile antikor birleşmesi olayının immunfloresan mikroskoplarda görünür hale gelmesi için, floresan veren bazı özel boyalarla renklendirilmesi esasına dayanan ve böylece hastalık etkeninin araştırılmasının amaçlandığı deneylerdir.

 

ELISA

 

Güvenirliliği yüksek seroloji testlerindendir. ELISA tetinde antijen ile antikor birleşmesinde bir enzim bağlanarak, bu enzimin aktivitesi ölçülmekte ve bu şekilde etkenin durumu ile ilgili karar verilmektedir. Tam tersi olarak bilinen bir antikora karşı antijen de ELISA testlerinde aranabilmektedir.

By
@
backtotop